ไม้หัวว่านสี่ทิศ ลิลลี่ รักเร่ ที่มีรากยาว ทำไมออกดอกได้ดีกว่า

เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อว่านสี่ทิศ ลิลลี่ หรือไม้หัวอื่นๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ อาจสังเกตเห็นว่ามีรากยาวยืดออกมาจากหัว ท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องมีรากติดมาด้วย ควรตัดรากทิ้งหรือไม่ ทางร้านขอแนะนำเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับรากที่ช่วยให้ออกดอกได้ดีขึ้นอีกด้วย

 

ประโยชน์ของไม้หัวที่มีรากยาว

ไม้หัวแต่ละหัวจะมีสารอาหารสะสมอยู่ ซึ่งเกิดจากการดูดซึมผ่านทางรากและการสังเคราะห์แสงทางใบ ตลอดช่วงเวลาการปลูกของฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งสารอาหารในหัวจะมีปริมาณจำกัด เพียงพอต่อการออกดอกใน 1 ฤดู เมื่อมีการขุดไม้หัวขึ้นมาพักตัว เพื่อเตรียมให้ออกดอก ผู้ปลูกในฮอลแลนด์จะล้างรากและเก็บรากไว้ ให้มีความยาวพอสมควร การที่มีรากติดมาด้วยนี้ มีประโยชน์คือ ทำให้เมื่อลูกค้านำไม้หัวไปปลูกลงกระถาง หัวว่านจะสามารถใช้รากที่ยังมีอยู่เริ่มดูดสารอาหารได้ทันที บางส่วนอาจเสียหาย แต่ก็มีบางส่วนที่ใช้ได้ ทำให้ไม้หัว ไม่ต้องสร้างรากขึ้นมาใหม่ ทำให้สารอาหารที่มีปริมาณจำกัด ไม่สูญเสียไปกับการสร้างราก สารอาหารที่มีอยู่จึงสามารถส่งไปเลี้ยงตาดอกได้อย่างเต็มที่ การที่ไม้หัวมีรากจึงออกดอกได้ดีกว่า

ในการเตรียมไม้หัวให้มีรากยาวนั้น ต้องระวังเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก ถ้าทำความสะอาดไม่ดีแล้วนำไปบังคับหัว จะเกิดเชื้อราได้ง่าย