คาลล่าลิลลี่เป็นไม้หัวที่ให้ดอกสวยงามที่สุดพันธุ์หนึ่ง ดอกจะบานเป็นรูปแตร ชี้ขึ้นด้านบน ก้านยาวตรงสวยงาม จึงนิยมใช้ดอกในการจัดช่อดอกไม้ ในการปลูกคาล่าลิลลี่ ให้นำหัวคาลล่าลิลลี่ ฝังลงในดินปลูกลึก 3-5 ซม. วัสดุปลูกควรเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี มีความโปร่งให้น้ำและอากาศถ่ายเทได้ดี โดยตัวอย่างวัสดุปลูกที่ดีได้แก่ (อาจประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม)

  • ขุยมะพร้าว 50%
  • พีทมอส 30%
  • ก้อนดินเผา (poppers) 20%
  • ปูนขาว 10% mg
  • ปุ๋ยสูตร 12-7-24 0.7 กิโลกรัม
คาลล่าลิลลี่

คาลล่าลิลลี่

ในการรดน้ำ ควรรดน้ำแต่น้อยในช่วงแรก จากนั้นรอให้รากยืด เริ่มมียอดและใบแทงขึ้นมา จึงเริ่มรดน้ำได้ตามปกติ ควรปลูกในที่ร่ม หรือบริเวณที่พรางแสง 50-70% ในช่วงแรก จากนั้นรอให้ใบและยอดยาวขึ้น จึงให้แสงมากขึ้น หลังจากนั้นคาล่าลิลลี่จะออกดอกภายใน 6-8 สัปดาห์