ดอกดารารัตน์ Daffodil Paperwhite (Narcissus Paperwhite)

ไม้หัวพันธุ์นี้อยู่ในวงส์ Narcissus เป็นไม้หัวยอดนิยมพันธุ์หนึ่งในต่างประเทศ ให้ดอกกลีบสีขาว และมีกลิ่นหอม มีชื่อภาษาไทยว่า ดอกดารารัตน์ สามารถนำมาปลูกให้ออกดอกได้หลายวิธี โดยมีหลักการสำคัญคือการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม

 

Narcissus Paper White

Narcissus Paper White

วิธีแรกเป็นการปลูกในน้ำ
การปลูกดอกดารารัตน์ โดยใช้ภาชนะที่ไม่มีรู เช่นแก้วน้ำ หรือกระถางเซรามิก นำมาใส่หินหรือก้อนกรวดลงไปในภาชนะ ประมาณ 1-2 นิ้ว จากนั้นนำหัว Daffodil มาวางไว้ด้านบนก้อนกรวดหรือหิน และวางก้อนกรวดหรือหินรอบๆ เพื่อให้หัวอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง จากนั้นจึงใส่น้ำให้อยู่ในระดับฐานของหัวและคอยดูให้น้ำอยู่ในระดับนี้อยู่ตลอด แล้วควรนำมาใส่ถุงพลาสติกเพื่อนำไปแช่เย็นในตู้ให้มีอุณหภูมิประมาณ 15-18 องศา

วิธีปลูกในกระถาง
การปลูกดอกดารารัตน์ โดยใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดี ผ่านการฆ่าเชื้อ จากนั้นให้นำหัว Daffodil มาปลูกโดยฝังลงไป 3-4 นิ้ว (7-10 ซม.) หรือปลูกโดยให้ส่วนยอดสุดของหัวอยู่ระดับเดียวกับขอบกระถาง เมื่อปลูกแล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำมาห่อด้วยถุงพลาสติก แล้วนำไปแช่ในตู้เย็นให้มีอุณหภูมิประมาณ 15-18 องศา

การให้ปุ๋ย
ในช่วงที่ดารารัตน์ออกดอก ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ย แต่จะต้องเริ่มให้ปุ๋ยหลังจากที่ออกดอกเสร็จแล้ว

เทคนิคพิเศษ (ไม่รับรองความสำเร็จ)
ใช้เหล้าที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูง เช่น Vodka Tequila นำมาผสมในน้ำเพื่อไม่ให้ช่อยาวยืดมากเกินไป ตามสัดส่วนดังนี้
แอลกอฮอล์ 40% = น้ำ 7 ส่วน แอลกอฮอล์ 1 ส่วน

แปลจากข้อมูลในเว็บ North California State University
http://www.ces.ncsu.edu/hil/hil-8530.html

และ DIY :: PAPERWHITE CENTERPIECE
http://camillestyles.com/uncategorized/diy-paperwhite-centerpiece/