track ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

alert ใส่หมายเลขคำสั่งซื้อที่ได้รับจากทางร้าน เช่น 123456789 เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง เมื่อสินค้าจัดส่งแล้วจะมีเลขพัสดุแสดงอยู่ด้านใน