การปลูกลงกระถาง

Convallaria หรือ Lily of the Valley เป็นไม้ในร่ม ลักษณะหัวเป็นเหง้าเรียกว่า pips ให้ดอกมีกลิ่นหอม สีขาวรูประฆังขนาดเล็กจำนวนมาก ปลูกโดยฝังในดินลึกประมาณ 2.5 ซม. ต้นมีความสูง 20-30ซม.

วิธีปลูก Lily of the valley

การเตรียมดิน และการรดน้ำ

ควรใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดี ดินปลูกต้นไม้ อัตราส่วน ดิน 70% ทราย 10% มะพร้าวสับ 20% ดินที่ไม่ควรใช้จะเป็นดินที่มีแกลบดำ หรือดินเหนียวผสมอยู่จำนวนมาก หากมีเชื้อราไตรโคเดอร์มา อาจนำมาผสมดินก่อนปลูกต้นไม้ ช่วยฆ่าเชื้อราในดินได้ ว่านสี่ทิศจะเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ที่สุด
เมื่อปลูกแล้วควรรดน้ำครั้งแรกให้ชุ่มทั้งกระถาง จากนั้น รดน้ำทุกวันวันละ 1 ครั้ง เมื่อรากยืดดีแล้วสามารถรดน้ำได้ตามปกติเช้าเย็น อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง น้ำที่เหมาะสมควรเป็นน้ำที่มีค่า PH ประมาณ 6.5