พลับพลึง Crinum

พลับพลึงเป็นไม้หัวขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 1 เมตร ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ใบมีลักษณะเป็นคลื่น ใบชี้ออกไปรอบต้น พลับพลึงเป็นไม้เขตร้อนสามารถปลูกและออกดอกได้ดีในประเทศไทย พลับพลึงพันธุ์ที่ปลูกง่ายคือพันธุ์ Powellii เพราะให้ดอกจำนวนมาก สีชมพูอ่อนทรงปากแตร

วิธีการปลูกพลับพลึง

การปลูกพลับพลึงควรปลูกลงดินเพราะรากหยั่งลึก ควรเลือกทำเลที่น้ำไม่ขัง ถ้ามีร่มเงาจะช่วยให้ต้นโตได้เร็ว พลับพลึงชอบแสงแดด หากปลูกในกระถางควรใช้กระถางขนาดใหญ่ เมื่อปลูกแล้วไม่ควรขุดขึ้นมา เพราะพลับพลึงไม่ชอบให้มีการรบกวนระบบราก ปุ๋ยที่ใช้ควรใช้ปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยเคมี