H.Calyptratum, a rare species of Hippeastrum from Brazil.
Hippeastrum Calyptratum เป็นว่านสี่ทิศที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิล เติบโตบนภูเขาโดยการเกาะบนต้นไม้หรือก้อนหิน มีระบบรากแบบรากอากาศเหมือนกล้วยไม้ ชอบความชื้น การเลี้ยงดูว่านสี่ทิศพันธุ์นี้จึงควรใช้วัสดุปลูกเหมือนกล้วยไม้ และเลี้ยงในที่พรางแสงเพื่อไม่ให้โดนความร้อนโดยตรง

H. Calyptratum

H. Calyptratum