ไฮยาซินธ์ ไม้หัวที่ให้ดอกเป็นช่อ มีกลิ่นหอม เป็นไม้หัวที่สวยงาม และมีเสน่ห์