ลักษณะทั่วไปของแกลดิโอลัส

แกลดิโอลัส เป็นไม้หัวแบบ Corm เมื่อปลูกแล้วจะเกิดหัวใหม่ขึ้นที่ข้างหัว Cormel ซึ่งแตกต่างจากไม้หัวเช่น ว่านสี่ทิศ ลิลลี่ สำหรับ แกลดิโอลัสที่เกิดหัวย่อยขึ้นแทนหัวเก่า จะมีหัวย่อยเกิดขึ้นอีกมากมาย ใบของแกลดิโอลัสจะมีลักษณะเหมือนดาบ เมื่อมีใบงอกขึ้นมาประมาณ 7 ใบ ก็จะเริ่มมียอดแทงขึ้นมาเป็นช่อดอก ความสูงของช่อดอกมีขนาดตั้งแต่ 30-120 ซม. ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น แสงแดด หากตั้งอยู่กลางแจ้งช่อจะสั้นกว่าในร่ม ความสูงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และความสมบูรณ์ของหัว

ขนาดของดอก

สามารถแบ่งขนาดของดอกแกลดิโอลัส ได้ตามความกว้างของดอกได้แก่ Giant (14cm) Large (11-14cm) Medium (9-11cm) Small (6-9cm) Minature (6cm)
Gladiolus Violetta

Gladiolus Violetta

การเตรียมดิน

ดินที่เหมาะสมคือดินร่วนปนทราย ที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำได้ดี ก่อนปลูก ขุดหลุมลึกประมาณ 10 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ 1 ช้อนชาและทับด้วยดินบางๆ ก่อนวางหัวให้ด้านที่มียอดแหลมชี้ขึ้น วางลงในหลุมแล้วกลบดินให้เสมอกัน

การปลูก

Gladiolus สามารถปลูกได้กลางแจ้ง ชอบแดด และควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ไม่ควรให้ต้นขาดน้ำ