คำถามเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ | คำถามเกี่ยวกับลิลลี่ | คำถามเกี่ยวกับปทุมมา

ออกดอกตลอดปีหรือเปล่า

ต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีรอบการเจริญเติบโต สร้างดอก และออกดอกตามฤดูกาล เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในธรรมชาติ ต้นไม้ในบ้านเราเป็นไม้ในเขตร้อนมีฝนตกเป็นระยะเวลาหลายเดือนจึงทำให้ต้นไม้มีช่วงเวลาออกดอกไม่นานเพื่อผสมเกสรและแพร่พันธุ์ สำหรับไม้หัวเช่นทิวลิป ลิลลี่ หรือว่านสี่ทิศก็เช่นเดียวกัน พันธุ์ไม้นำเข้าจากประเทศฮอลแลนด์ ซึงมีฤดูหนาวที่หนาวเย็นมากๆ โดยในฤดูหนาวจะเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้จะพักตัวและไม่มีการเจริญเติบโตมากนัก ในขณะที่เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิต้นไม้ก็จะกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง การออกดอกจึงเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ และเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของต้นไม้ เพราะจะมีการออกดอกสวยๆ ให้เราได้ชมกัน

อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา ทางร้านพยายามสอบถามทางฮอลแลนด์ทุกๆปี ว่ามีต้นที่ออกดอกตลอดปีหรือเปล่า หลังจากส่งคำถามแล้ว ทางฮอลแลนด์ได้กลับไปหาข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน และตอบกลับมาว่า Sorry, we cannot.  We cannot read Thai language.
***หมายเหตุ ในปี 2020 เว็บไซต์ The Cloud ได้รวบรวมต้นไม้ที่ออกดอกตลอดปีของไทยเอาไว้ดังนี้ ฉัตรพระอินทร์ ปืนนกไส้ คนทีเขมา หงอนนาค พันงูเขียว สบู่แดง บานไม่รู้โรยป่า อ่อมแซบ บานเช้า ชมพูนุช ยี่สุ่น

ทำไมสินค้าออกดอกมาสีถึงไม่เหมือนในรูป

สินค้าผิดพันธุ์ ทางร้านได้พยายามแก้ปัญหานี้มาตลอดเพื่อไม่ให้เกิดกรณีสินค้าปนกัน เมื่อสินค้ามาถึงเราจะรีบจัดเก็บเข้าห้องเย็นเป็นอันดับแรก จะไม่มีการย้ายสินค้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนกัน จากนั้นจึงตรวจสอบสินค้าและติดชื่อสินค้าทุกหัว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปนกันเกิดขึ้น และถ้าหากเกิดปัญหาขึ้น ทางร้านจึงใช้ระบบเคลมสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน

ว่านสี่ทิศต้องรดน้ำบ่อยแค่ไหน?

หลังจากปลูกว่านลงกระถาง ควรรดน้ำครั้งแรกให้ดินชุ่มจนทั่ว แล้วทิ้งระยะไว้ซัก 5-7 วันเพื่อให้รากเกิดการเจริญเติบโต (เพราะในระยะแรกรากยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ อาจทำให้หัวเน่า ควรรอจนกว่ารากมีการพัฒนาจึงให้น้ำบ่อยขึ้น*) หลังจากนั้นจึงรดน้ำวันละครั้งค่ะ ควรระวังอย่ารดน้ำโดนยอดว่าน และเมื่อว่านออกดอกแล้ว ควรนำมาไว้ในร่มเพื่อไม่ให้ดอกว่านเปียกฝน และไม่ควรรดน้ำโดนดอกเพราะจะทำให้ดอกเป็นรอยด่าง

ปุ๋ยสำหรับว่านสี่ทิศ

สำหรับว่านสี่ทิศควรใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง เป็นปุ๋ยบำรุงดอกสูตรเสมอ

ปลูกว่านสี่ทิศแล้วก้านดอกสั้น

การที่ว่านสี่ทิศที่ปลูกแล้วก้านดอกสั้น ดอกเล็ก เกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันดังนี้

– จากการค้นงานวิจัยพบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ก้านดอกสั้น ดอกเล็ก คือการแช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำ 10-15 องศาไว้นานเกิน 3 เดือน เนื่องจากว่านต้องใช้สารอาหารที่สะสมไว้ในการสร้างดอก และต้องใช้ตลอดเวลาที่แช่อยู่ในตู้เย็น เมื่อถึงเวลาลงปลูกสารอาหารที่สะสมไว้จึงไม่เพียงพอต่อการขยายขนาดและยืดตัวของก้านดอกต่อไป และคุณภาพดอกก็ลดลงตามไปด้วย

– จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ท่านให้คำแนะนำว่าสาเหตุเกิดจากการเอาว่านลงปลูกช้า ถ้าหากว่านที่ซื้อไปผ่านการพักหัวหรือแช่เย็นจนพร้อมออกดอกแล้ว ให้นำหัวว่านสี่ทิศปลูกลงกระถางได้ทันทีค่ะ

นอกจากนี้ในคู่มือปลูกว่านของฮาเดโก้ยังแนะนำไว้ดังนี้ค่ะ
“สภาพแวดล้อมต่อไปนี้จะทำให้ลำต้นสั้นกว่าปกติ
– แสงแดดจ้า
– อุณหภูมิสูง
– ลดการให้น้ำ
ในทางกลับกัน แสงแดดอ่อน อุณหภูมิต่ำ และรดน้ำให้มากในช่วงเตรียมออกดอก จะทำให้ลำต้นยาวกว่าในระยะที่ว่านกำลังออกดอก”

ว่านสี่ทิศออกดอกมากแค่ไหน

ว่านสี่ทิศที่สมบูรณ์สามารถให้ดอกมากกว่า 4 ดอกต่อหัว บางพันธุ์สามารถออกดอกได้ถึง 2 หรือ 3 ชุด เมื่อว่านสี่ทิศออกดอกเต็มที่แล้วจะบานอยู่ประมาณ 10 วัน หากบางท่านที่ซื้อไปปลูกอาจพบว่านสี่ทิศมีดอกมากกว่าสี่ทิศ ตัวอย่างพันธุ์ที่ให้ดอกดกมากกว่า 6 ดอกต่อหัว เช่น Rozetta, Rock n Roll, Joker, First Love, Alfresco

ดินที่เหมาะกับการปลูกว่านสี่ทิศ

ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินที่มีความหนาแน่นพอสมควรแต่ต้องระบายน้ำได้ดี

  • ส่วนผสมที่ดีที่สุดของดินควรและมีทรายผสมอยู่ 1 ในสาม
  • อาจใส่ พีท (Peat) ผสมด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนผสมหลัก ประมาณ 30 เปอร์เซ็นก็พอเพื่อให้ดินปลูกเบาขึ้น
  • ค่า pH ระหว่าง 6.00-6.80 จะเป็นค่าที่ดีที่สุด
  • แนะนำให้ใช้ดินปลูกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
  • ห้ามใช้วัสดุสด กิ่งไม้ มาผสมในดินปลูก
  • ดินที่ไม่ควรใช้คือแกลบดำ 100% เพราะมีความเป็นด่างสูง ทำให้รากขาด หัวมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ

หัวว่านสี่ทิศ ต้องใส่ตู้เย็นนี่ใส่นานแค่ไหน?

การนำเอาว่านสี่ทิศแช่ตู้เย็นนั้น เนื่องจากบ้านเราอากาศร้อน การที่ว่านสี่ทิศจะเกิดตาดอกอย่างสมบูรณ์ได้ ต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิ 5-13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์** ดังนั้นทางร้าน Wanthai จึงนำว่านสี่ทิศที่มีตาดอกและผ่านการบังคับหัวแล้วมาจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปปลูกเพื่อออกดอกได้เลยค่ะ

ข้อควรระวังในการแช่ว่านสี่ทิศในตู้เย็น “ห้ามแช่รวมกับผลไม้” เพราะผลไม้เช่น แอปเปิ้ล จะปล่อยแก๊ส ethylene ออกมาซึ่งแก๊สนี้จะทำลายตาดอกของว่านสี่ทิศ***

หัวว่านสี่ทิศที่แช่เย็นจนครบกำหนดแล้ว เหตุใดยังไม่มีดอกแทงออกมา?

ว่านสี่ทิศที่ผ่านการแช่เย็นเพื่อบังคับหัว เมื่อครบกำหนดแล้ว ดูภายนอกจะเหมือนกับหัวว่านก่อนแช่เย็นทุกประการ แต่ควรนำออกจากตู้เย็นและปลูกทันที เพื่อกระตุ้นให้หัวว่านได้รับน้ำและแสงสว่าง และหลังจากนั้นไม่นานจะมีช่อดอกแทงออกมาค่ะ

ว่านสี่ทิศสามารถปลูกได้ที่ภาคไหนบ้าง?

ว่านสี่ทิศเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดจากอาฟริกา และอเมริกาใต้ สามารถนำมาปลูกได้ทุกภาคของไทยค่ะ หากได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและจัดสภาพแวดล้อมที่เขาชอบก็จะออกดอกให้ได้ชมกันอย่างแน่นอน ลองอ่านวิธีบังคับให้ว่านสี่ทิศออกดอกได้ค่ะ

ถ้าสั่งซื้อหัวว่านสี่ทิศแล้วได้รับของไม่ตรงกับที่สั่งควรทำอย่างไร?

ทางร้าน Wanthai ต้องขอภัยด้วยนะคะที่ว่านที่ส่งไปให้ไม่ใช่พันธุ์ที่ต้องการค่ะ
ทางร้านก็ขออนุญาตแก้ปัญหานี้โดยการส่งว่านที่ออกดอกเสร็จเรียบร้อยและแน่ใจว่าเป็นพันธุ์ที่สั่งค่ะ
หรือส่งหัวใหม่ไปให้ในกลุ่มราคาที่เท่ากัน โดยขอพิจารณาตามเงื่อนไขของทางร้าน โปรดอ่านรายละเอียดได้จาก วิธีเคลมว่าน

ถ้าสั่งซื้อหัวว่านสี่ทิศแล้วไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ

มีลูกค้าหลายท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บแล้วไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน ทางร้านขอแจ้งว่าในบางกรณีอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อที่ถูกส่งออกไป จะตกไปอยู่ในกล่อง จดหมายขยะ (Spam Mail) จึงต้องแจ้งให้ลูกค้าลองตรวจสอบกล่องจดหมายขยะ ในอีเมล์ของท่านเพื่อค้นหาอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อของทางร้าน และทางร้านจะทำการปรับปรุงระบบส่งอีเมล์ให้ดีขึ้นค่ะ

 

* ว่านสี่ทิศ, นายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์, 2551. หน้า 24
** ว่านสี่ทิศ, นายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์, 2551. หน้า 29
*** http://www.horticulturist.com/mastermag4/amaryllis.htm