เกี่ยวกับปทุมมา Curcuma Alismatifoliaปทุมมาเป็นไม้ดอกในสกุลขมิ้น Curcuma ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์มาจากพืชพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.พิศิษฐ์ วรอุไร ได้นำไปปลูกในพื้นที่โครงการหลวง เมื่อราว พ.ศ.2519 โดยตั้งชื่อว่า ปทุมมาท่าน้อง ภายหลังจึงเรียกสั้นๆ ว่า ปทุมมา

ปทุมมาได้รับการขยายพันธุ์ มีลูกผสมใหม่ๆ จนได้ส่งขายไปยังต่างประเทศ ปทุมมาเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีจึงคุ้มค่าต่อการนำไปปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และไม้ประดับสวนได้ดี

การปลูกปทุมมา

การปลูกปทุมมา

วิธีปลูกปทุมมาให้ปลูกในกระถางขนาด 8 นิ้ว โดยใส่ 1 หัว ต่อกระถาง หรือ 2 หัวต่อกระถาง เพราะปทุมมาจะแตกกอออกมาเยอะ เมื่อปลูกไว้ก็จะแน่นกระถางเลยค่ะ การปลูกควรวางหัวให้ตั้งขึ้น ให้ยอดโผล่พ้นดินเล็กน้อย แล้วจึงโรยด้วยขุยมะพร้าว หรือแกลบ โดยโรยทับหัวปทุมมาเพื่อรักษาความชื้นและช่วยให้งอกเร็วขึ้นด้วยค่ะ (ปทุมมาจะงอกหน่อออกมาตรงบริเวณที่ติดกับวัสดุปลูก)

ดินสำหรับปลูก

ปทุมมา ควรปลูกในดินที่ระบายน้ำได้ดี และควรมีวัสดุคลุมดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากดินเช่น แกลบ กาบมะพร้าว

ปุ๋ยสำหรับปทุมมา

ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก็ได้
แต่ไม่ควรใช้ปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ เพราะจะทำให้ดินเป็นกรด อาจเกิดเชื้อแบคทีเรีย และโรคเน่าได้

การให้น้ำ

ปทุมมาควรรดน้ำเช้าเย็น ทุกวัน โดยในเฉพาะในช่วงอากาศแห้ง เพื่อให้ปทุมมาได้รับความชื้นอยู่ตลอด จะงอกเร็วค่ะ การปลูกปทุมมาจะคุ้มค้ามากเพราะจะให้ช่อดอกหลายช่อ ตลอดช่วงเวลาหลายเดือน ทำให้เห็นแล้วสดชื่นอยู่ตลอดจ้า

แสงสว่าง

ปทุมมาเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ได้รับแสง 75-100% เนื่องจากในธรรมชาติพื่ชกลุ่มนี้จะแซมอยู่ในดงหญ้า เป็นพื้นที่ป่าละเมาะ หรือป่าโปร่ง

ข้อควรระวัง

หากต้องการเก็บหัวปทุมมาไว้ก่อน เพื่อรอปลูก ห้ามนำไปแช่เย็น ให้วางไว้ในห้องธรรมดา เพราะปทุมมาเป็นพืชเมืองร้อน ไม่ชอบอุณหภูมิต่ำในการงอกค่ะ