ไฮยาซินธ์ เป็นไม้หัว ที่มีถิ่นกำเนิด มาจากประเทศแถบอาหรับ ชอบอากาศเย็น ออกดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ในน้ำหรือในดิน มีสีให้เลือกตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีม่วงเข้ม ช่อดอกสูง 25 ถึง 30 เซนติเมตร
Hyacinth Splendid Cornelia

Hyacinth Splendid Cornelia

วิธีการปลูกไฮยาซินธ์

เมื่อเริ่มปลูกควรใช้ดินผสมพีทมอส หรือ ดินผสมขุยมะพร้าว หรือถ้าปลูกในน้ำให้ใช้น้ำสะอาด ควรเปลี่ยนน้ำทุกเดือน อาจใส่ปุ๋ยน้ำลงไปเล็กน้อย เพิ่มสารอาหารให้กับหัว สำหรับในประเทศไทยไม่ควรปลูกไฮยาซินธ์กลางแจ้ง แต่ควรปลูกในที่เย็น หรือตั้งกระถางเล็กๆไว้ในตู้เย็น รากจะค่อยๆ งอกออกมา เมื่อรากยืดดีแล้ว ช่อดอกจึงจะเริ่มยืดออกมาเป็นสีเขียว เมื่อยืดขึ้นมา 2 นิ้วจึงนำออกจากตู้เย็นได้ ดอกจะเริ่มบานในที่สุด

วิธีปลูก ไฮยาซินธ์ Hyacinth

วิธีปลูก ไฮยาซินธ์ Hyacinth

 

วิธีเก็บไฮยาซินธ์ หลังจากออกดอก

หลังจากออกดอกแล้วให้เริ่มใส่ปุ๋ย จากนั้น ให้เลี้ยงต่อไป จนใบเหลือง แห้งหมด แล้วจึงเก็บหัวขึ้นมาใส่ในพีทมอสหรือขุยมะพร้าว แช่ไว้ในตู้เย็น 3 เดือน จะสามารถนำออกมาปลูกใหม่ และมีขึ้นมาให้ชม แต่ดอกชุดใหม่จะไม่สมบูรณ์ เหมือนชุดแรก

หัว ไฮยาซินธ์ Hyacinth Bulb

ประเภทของไฮยาซินธ์

ไฮยาซินธ์แบ่งออกได้ 4 ประเภทหลักๆ คือ Orientalis Multiflora Cynthella และลูกผสม Dutch Hybrids โดยพันธุ์ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันจะเป็น Dutch hybrids ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Orientalis เข้าด้วยกัน
Orientalis จะมีดอกช่อเดียว มีจำนวนดอกน้อยกว่า ส่วน Multiflora จะมีจำนวนช่อมากกว่า และให้ดอกมากขึ้น Cynthella เป็นไฮยาซินธ์ พันธุ์แคระ ความสูง 12.5-15 เซนติเมตร