รวมรูปสวยๆ จากงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2555

 

ลิลลี่ดอกใหญ่สีชมพู

ลิลลี่ดอกใหญ่สีชมพู

ลิลลี่สีชมพู

ลิลลี่สีชมพู

ลิลลี่สีขาว

ลิลลี่สีขาว

ลิลลี่ดอกใหญ่สีม่วง

ลิลลี่ดอกใหญ่สีม่วง

ลิลลี่ดอกใหญ่สีแดง

ลิลลี่ดอกใหญ่สีแดง

ลิลลี่ดอกใหญ่สีม่วง

ลิลลี่ดอกใหญ่สีม่วง

ลิลลี่ในงานพืชสวนโลก

ลิลลี่ในงานพืชสวนโลก

ลิลลี่ในงานพืชสวนโลก

กระถางลิลลี่ในงานพืชสวนโลก

ลิลลี่สีเหลือง

ลิลลี่สีเหลือง

ลิลลี่ในงานพืชสวนโลก

ลิลลี่ในงานพืชสวนโลก

ดอกทิวลิป

ดอกทิวลิป

ทิวลิปในงานพืชสวนโลก

ทิวลิปในงานพืชสวนโลก

ดอกรักเร่ Dahlia

ดอกรักเร่ Dahlia