ขนาดของไม้หัว เขาวัดกันยังไง

ไม้หัวมีการกำหนดขนาดของหัวเป็น เซ็นติเมตร ในการวัดขนาดหัวมักจะบอกเป็นเส้นรอบวง เช่น 30/32 ซม. 26/28 ซม. 16/18 ซม.

สาเหตุที่ต้องบอกขนาดเป็นเส้นรอบวง เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของพืช จากไม่กลมเหมือนลูกบอล แต่จะเป็นวงรี หรือทรงกลมที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ หากวัดตามเส้นผ่านศูนย์กลาง ในการวัดอาจได้ขนาดที่ไม่เท่ากันทุกครั้ง (ดูรูปประกอบ เส้นสีน้ำเงิน และเส้นสีส้ม) จึงมีการกำหนดรูปแบบของการวัดเป็น เส้นรอบวง และการบอกขนาดจะมีการบอกเป็นช่วง เช่น 30/32 ซม. คือขนาดหัวชุดนี้ มีขนาดเส้นรอบวงเล็กที่สุด 30 ซม. และขนาดใหญ่ที่สุด 32 ซม.

การวัดขนาดไม้หัว