Crinum

พลับพลึง Ellen Bosanquet

พลับพลึงสีชมพู Crinum Ellen Bosanquet

พลับพลึงสีชมพู Ellen Bosanquet

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

พลับพลึงลิลลี่ Amarcrinum

พลับพลึงลิลลี่ Amarcrinum

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


พลับพลึง Crinum Cintho

Crinum Cintho Alpha

Crinum Cintho Alpha

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

พลับพลึง Crinum Powellii Alba

พลับพลึงสีขาว Alba

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


พลับพลึง Moorei

พลับพลึง Moorei

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ