ปทุมมา

ปทุมมา ช็อคโกแล็ต

ปทุมมา ช็อคโกแล็ต

ปทุมมา ช็อคโกแล็ต

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

ปทุมมา มองบลัง Montblanc

ปทุมมา Mont Blanc

ปทุมมา Mont Blanc

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


ปทุมมา แดงดอยตุง

ปทุมมา แดงดอยตุง

ปทุมมา แดงดอยตุง

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

ปทุมมา หิมะชมพู

ปทุมมา หิมะชมพู

ปทุมมา หิมะชมพู

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


ปทุมมา แอนนา

ปทุมมา แอนนา

ปทุมมา แอนนา

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

ปทุมมา Curcuma Laddawan

ปทุมมาลัดดาวัลย์

ปทุมมาลัดดาวัลย์

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


ปทุมมา Bangkok Ruby

ปทุมมา Bangkok Ruby

ปทุมมา Bangkok Ruby

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

ปทุมมา ชมพูมะลิ

ปทุมมา ชมพูมะลิ

ปทุมมา ชมพูมะลิ

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


ปทุมมา แดงระฆัง

ปทุมมา แดงระฆัง

ปทุมมา แดงระฆัง

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

ปทุมมา บิ๊กเรด (เชียงใหม่เรด)

ปทุมมา บิ๊กเรด

ปทุมมา บิ๊กเรด เชียงใหม่เรด

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


ปทุมมา ไข่มุกสยาม

ปทุมมา ไข่มุกสยาม

ปทุมมา ไข่มุกสยาม

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ