Gladiolus Alatus คืออะไร
เป็น ไม้หัว Species อยู่ในวงศ์ Iridaceae ดอกมีสีสดใส สีส้ม และเขียว ดอกมีรูปร่างคล้ายนก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา ไม้หัวชนิดนี้พบใน พื้นที่ราบ หรือที่ราบสูง อยู่ในดินทราย หัวขนาดเล็ก (ขนาดพร้อมออกดอก) ประมาณ 1 ซม. เมื่องอกแล้วก้านดอกสูง 8-30 ซม. Gladiolus พันธุ์นี้ เป็น Species ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เมื่อดอกบานแล้วจะบานอยู่ได้ 1 สัปดาห์ที่มาของชื่อ Gladiolus Alatus มาจาก Gladiolus ที่หมายถึงใบรูปร่างเหมือนดาบ และ Alatus แปลว่าปีก ซึ่งมาจากลักษณะ ใบที่เหมือนปีกนก ชื่อเรียกทั่วไปของพันธุ์นี้คือ
The Little Turkey

แกลดิโอลัส Alatus

แกลดิโอลัส Alatus

วิธีปลูก
ปลูกในกระถางด้วยดินปลูกที่ระบายน้ำได้ดี ผสมทรายแม่น้ำ 2 ส่วน กับดินปลูกต้นไม้ 1 ส่วน และดินร่วน 1 ส่วน ใส่หัวลงไปในดินปลูกและกลบด้วยดินบางๆ การที่ดินปลูก ควรมีทรายผสมอยู่มากจะช่วยให้หัวงอกได้ดีขึ้นข้อควรระวัง
หากมีแมลงหรือเชื้อราให้ใช้ยากันราและยาฆ่าแมลงตามความเหมาะสม โปรดอ่านฉลากยาประกอบการใช้งาน