อุปกรณ์ดูแลต้นไม้

พีทมอส เจียไต๋

พีทมอส เจียไต๋

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

วัสดุปลูก เพอร์ไลท์

วัสดุปลูก Perlite

ราคา 150 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ


เม็ดดินเผา Popper

เม็ดดินเผา Popper

เม็ดดินเผา Popper

ราคา 150 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ

หินภูเขาไฟ

หินภูเขาไฟ

หินภูเขาไฟ

ราคา 95 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ


มะพร้าวสับ

มะพร้าวสับ Coconut Husk

มะพร้าวสับ Coconut Husk

ราคา 95 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ

ยากันรา

ยากันรา แคปทาไซด์

ยากันรา แคปทาไซด์

ราคา 95 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ


ปุ๋ยบำรุงดอก

ปุ๋ยบำรุงดอก

ปุ๋ยบำรุงดอก

ราคา 25 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ

ปุ๋ยบำรุงใบ

ปุ๋ยบำรุงใบ

ปุ๋ยบำรุงใบ

ราคา 25 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ