ไม้หัวอื่นๆ

ลิลลี่ Casa Blanca

ลิลลี่ Casa Blanca

ลิลลี่ Casa Blanca

ราคา 90 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ

บัวดิน Lily Pies

บัวดิน Zephyranthes Lily Pies

บัวดิน Zephyranthes Lily Pies

ราคา 190 บาท คลิ๊กสั่งซื้อ


ลิลลี่ Roselily Annika

ลิลลี่ Roselily Annika

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

ลิลลี่ La Mancha

Lily La Mancha

Lily La Mancha

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


Oxalis Iron Cross

Oxalis Iron Cross tetraphylla

Oxalis Iron Cross tetraphylla

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

พลับพลึง Crinum Cintho

Crinum Cintho Alpha

Crinum Cintho Alpha

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


ลิลลี่ว่าวจุฬา Sprekelia

ลิลลี่ ว่าวจุฬา Sprekelia

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

คาลล่าลิลลี่ Saigon

คาลล่าลิลลี่ Saigon

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


คาลล่าลิลลี่ Nashville

คาลล่าลิลลี่ Nashville

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

คาลล่าลิลลี่ Captain Palemo

คาลล่าลิลลี่ Palermo

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ


คาลล่าลิลลี่ Captain Lovely

คาลล่าลิลลี่ Lovely

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ

พลับพลึง Ellen Bosanquet

พลับพลึงสีชมพู Crinum Ellen Bosanquet

พลับพลึงสีชมพู Ellen Bosanquet

หมดแล้วจ้า คลิ๊กสั่งซื้อ