ในการใช้งานเว็บไซต์ มักจะมีข้อผิดพลาดและปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาอยู่เสมอ หลังจากทางร้านได้ศึกษาระบบการจัดการเว็บไซต์อัตโนมัติ web automation มาช่วงระยะหนึ่ง จึงได้เริ่มพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้บางส่วน ในขณะนี้ได้เริ่มใช้งานแล้ว และทางร้านคาดหวังว่าจะเป็นการลดปัญหาการใช้งาน และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
Wanthai Dev