ปุ๋ยบำรุงดอก

ปุ๋ยบำรุงดอก

หมดแล้วจ้า

ปุ๋ยบำรุงดอก ใช้ใส่ต้นไม้เพื่อเสริมธาตุอาหารในดิน ใส่ 2 เดือนครั้ง
ภายในบรรจุปุ๋ยออสโมโคท จากบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทสินค้า
#สินค้าราคา
1WT-PUI-FLOS฿0.00

สินค้าหมดแล้วค่ะ