ปุ๋ยบำรุงดอก

ปุ๋ยบำรุงดอก

ราคา 25 บาท

ปุ๋ยบำรุงดอก ใช้ใส่ต้นไม้เพื่อเสริมธาตุอาหารในดิน ใส่ 2 เดือนครั้ง
ภายในบรรจุปุ๋ยออสโมโคท จากบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทสินค้า
#สินค้าราคา
1WT-PUI-FLOS฿25.00
รายการสั่งซื้อ ปุ๋ยบำรุงดอก WT-PUI-FLOS @ ฿25.00